Handelsbetingelser

Følgende Betingelser gælder for itsjustwine.dk
CVR nr. 31574242

Definitioner:
Aftalens parter: "Køber" anvendes om den fysiske person, som hovedsagelig handler uden for sit erhverv, og som ved afgivelse af en bestilling til itsjustwine.dk afgiver et tilbud om køb og levering af bestemte varer.

Itsjustwine.dk anvendes i det følgende både om den fysiske eller juridiske person, som ved ordrebekræftelse accepterer Købers bestilling og sælger de bestilte varer, og om den hjemmeside hvorfra varer præsenteres og bestilles.

Produktinformation:
På itsjustwine.dk oplyses varens væsentlige egenskaber, for yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger kan der sendes en mail til info@itsjustwine.dk

Priser:
Alle priserne er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Der kan derfor forekomme prisændringer. Alle angivne priser er inklusive 25% moms.
Med mindre andet er angivet, er fragt ikke inkluderet, og betales af Køber.

Bestilling:
Præsentation af varer sammen med en pris på itsjustwine.dk er ikke et bindende tilbud, men blot en opfordring til at gøre tilbud.
Købers bestilling af varer fra itsjustwine.dk udgør ikke en bindende accept, men derimod et bindende tilbud til itsjustwine.dk om at købe varen på de oplyste vilkår.
En bindende aftale mellem Køber og itsjustwine.dk er først indgået, når itsjustwine.dk ved en ordrebekræftelse accepterer det af Køber afgivne tilbud.

Betaling:
De kontooplysninger du indtaster ved køb af varer bliver sendt direkte til PBS i krypteret form (SSL) som det kun er dig og PBS der kan læse. Der er således ingen andre der ser eller gemmer oplysningerne om dig. Ved køb trækkes beløbet først fra din konto så snart varen afsendes fra itsjustwine.dk. Der kan betales med både VISA og MasterCard.

Risikoen for hændelig undergang eller forringelse:

Først på det tidspunkt, hvor de bestilte varer er kommet i Købers besiddelse, overgår risikoen for, at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, til Køber.

Reklamation:
Itsjustwine.dk yder ifølge købeloven 2 års reklamationsret fra fakturadato på fabrikations- og materialefejl (mangler). Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert opbevaring, betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb.
Fakturaen skal fremvises til itsjustwine.dk i forbindelse med anvendelse af reklamationen.
Eventuel reklamation over mangler på leverede produkter skal efter Køber har eller burde have opdaget manglen ske til itsjustwine.dk inden rimelig tid. Ellers mister Køber sin ret til at påberåbe sig manglen.

Du bedes angive og på forlangende vise, hvori manglen består.

Ansvarsfraskrivelse og garanti:
Itsjustwine.dk er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til Køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes Købers handling eller undladelse, eller forhold som ligger uden for kontrol fra itsjustwine.dk - fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.
Itsjustwine.dk afgiver ikke selvstændig garanti for de bestilte varer, og Køber opnår kun de garantier, som producenten udsteder over for Køber.

Fortrydelsesret:
Der er ikke fortrydelsesret på vin.

Du skal være fyldt 18 år for at købe vin indeholdende alkohol på itsjustwine.dk.

Forbehold for ændringer:
Itsjustwine.dk forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for dette website. Det er købers eget ansvar at holde sig opdateret omkring betingelserne. Det er derfor vigtigt, at du som Køber løbende holder dig orienteret om, om der er sket ændringer.

Leveringstider:
Med mindre andet er angivet for den enkelte vare er forventet leveringstid indenfor 1-5 arbejdsdage.
Levering sker til en pakkeshop i nærheden af anførte leveringsadresse, med mindre andet aftales.

Misbrug:
Misbrug af itsjustwine.dk vil medføre politianmeldelse.